Příspěvky

08.04.2012 08:58

Diviš Patrik

Diviš Pavel

Růžička Tomáš

Pekárek Jaromír

Hlouch Milan

Novák František

Sýkora Milan

Dobrovolný Radek      

Dobrovolný Raimund

Vrbka Josef

Kočí  Vladimír

Pitor Miroslav

Klouda\ Oldřich             400

Vejtasa  Petr

Štolz  Václav 

Prosíme o uhrazení členského příspěvku ve výši 400,- Kč, úhradu proveďte buď u pana Vrbky nebo na bankovní účet. Číslo účtu 225892740/0300, kdo bude zasílát peníze na účet, tak to oznamte a já Vás na listině označím.